El-kraft

Stasjoner:

Power Solutions utfører en rekke oppgaver på stasjonsanlegg og kraftstasjoner på alle spenningsnivåer, opp til og med 420 kilovolt

 • Ombygginger
 • Rehabilitering
 • Utskiftning av komponenter
 • Vedlikeholdstjenester
 • Feilsøking og feilretting
 • AUS Arbeid TF-metoden
 • Testing
Lavspent

 • Næringsliv, industri og offentlig virksomhet
 • Ny montasje
 • Modifisering på eksisterende anlegg
 • Feilsøking og feilretting
 • StyringssystemerSite Management

 • Driftsledertjenester
 • Anleggsledelse
 • Fag-spesialister